Diller

Komisyonlar & Koordinatörlükler

 

 

Kalite Komisyonu:

Doç. Dr. Kürşat ÇELİK                         Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KUBAR               Üye

Dr. Esma GÜLTEKİN TARLA                Üye

Öğrenci Dilek TOPUZ                           Üye

Türkçe