Diller

Ders Listesi

İktisat Yüksek Lisans Programı Güz Yarıyılı Dersleri

GÜZ YARIYILI

Ders Kodu

 

Dersin adı

 

Haftalık Ders Saati

 

Z/S

T

U

T

ECTS Kredi

İKT 501

İleri Mikro İktisadi Analiz

S

3

0

3

6

İKT 503

İleri Makro İktisadi Analiz

S

3

0

3

6

İKT 505

Uygulamalı Doğrusal Zaman Serisi Analizi I

S

3

0

3

6

İKT 507

Panel Veri Ekonometrisi I

S

3

0

3

6

İKT 509

Uluslararası İktisadi Kuruluşlar

S

3

0

3

6

İKT 511

Yeni Ekonomi

S

3

0

3

6

İKT 513

Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihine Giriş

S

3

0

3

6

İKT 515

İktisadi Düşünceler Tarihi I

S

3

0

3

6

İKT 517

Osmanlı İktisat Tarihi I

S

3

0

3

6

İKT 519

Finansal Piyasalar

S

3

0

3

6

İKT 521

Osmanlıca Gramer ve Metinler I

S

3

0

3

6

İKT 523

Ortaçağ ve Yeniçağ Avrupa İktisat Tarihi

S

3

0

3

6

İKT 525

İktisat Tarihi Araştırmalarında Kaynaklar Ve Yöntem

S

3

0

3

6

İKT 527

Kayıt dışı Ekonomi

S

3

0

3

6

İKT 529

Dünya Ekonomisi

S

3

0

3

6

İKT 531

Büyüme Teorileri

S

3

0

3

6

İKT 533

Kalkınma politikaları

S

3

0

3

6

İKT 535

Bölgesel iktisat

S

3

0

3

6

İKT 537

Çevre Ekonomisi

S

3

0

3

6

İKT 539

Uluslararası İktisat I

S

3

0

3

6

İKT 541

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

S

3

0

3

6

İKT 543

Finansal Krizler

S

3

0

3

6

SBE 703

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

S

3

0

3

6

İKT 597

Yüksek Lisans Semineri

Z

0

2

1

6

İKT 599

Yüksek Lisans Tezi

Z

0

1

0

24

İKT 701

Uzmanlık Alan Dersi

Z

6

0

0

6

 

İktisat Yüksek Lisans Programı Bahar Yarıyılı Dersleri

BAHAR YARIYILI

Ders Kodu

 

Dersin adı

 

Haftalık Ders Saati

 

Z/S

T

U

T

ECTS Kredi

İKT 502

Para Politikası ve Teorisi

S

3

0

3

6

İKT 504

İktisat Politikası

S

3

0

3

6

İKT 506

Uygulamalı Doğrusal Zaman Serisi Analizi II

S

3

0

3

6

İKT 508

Panel Veri Ekonometrisi II

S

3

0

3

6

İKT 510

Kalkınma Ekonomisi

S

3

0

3

6

İKT 512

Enerji ve çevre Ekonomisinde Güncel Sorunlar

S

3

0

3

6

İKT 514

İktisadi Düşünceler Tarihi II

S

3

0

3

6

İKT 516

Osmanlı İktisat Tarihi II

S

3

0

3

6

İKT 518

Osmanlıca Gramer ve Metinler II

S

3

0

3

6

İKT 520

Sanayi Devriminden İtibaren Dünya İktisat Tarihi

S

3

0

3

6

İKT 522

Güncel Ekonomik Sorunlar

S

3

0

3

6

İKT 524

Bölgesel Kalkınma Politikaları

S

3

0

3

6

İKT 526

Uluslararası İktisat II

S

3

0

3

6

İKT 528

Yenilik İktisadı Politikaları

S

3

0

3

6

İKT 530

Kriz Ekonomisi

S

3

0

3

6

İKT 532

Avrupa Birliği Ekonomisi

S

3

0

3

6

İKT 534

Spor Ekonomisi

S

3

0

3

6

İKT 536

Uluslararası Finans

S

3

0

3

6

İKT 538

Türev Ürünler

S

3

0

3

6

İKT 540

Osmanlı Paleografyası

S

3

0

3

6

İKT 597

Yüksek Lisans Semineri

Z

0

2

1

6

İKT 599

Yüksek Lisans Tezi

Z

0

1

0

24

İKT 701

Uzmanlık Alan Dersi

Z

6

0

0

6

 

Türkçe