Diller

Ders Listesi

İKTİSAT BÖLÜMÜ YENİ DERS KATALOĞU

1. YIL/GÜZ YARIYILI

 

Haftalık Ders Saati

 

Ders Kodu

Ders Adı

OPT

Z/S

Teori

Uyg.

Toplam

Toplam Kredi

ECTS Kredi

İKT 103

İktisada Giriş I

 

Z

3

 

3

3

6

MAT 185

Matematik I

 

Z

3

 

3

3

5

İŞL 101

İşletmeye Giriş

 

Z

3

 

3

3

3

İŞL 105

Muhasebe I

 

Z

3

 

3

3

4

KAM 101

Hukuka Giriş

 

Z

4

 

4

4

4

YDİ 107

İngilizce I

 

Z

2

 

2

2

2

TRD 109

Türk Dili I

 

Z

2

 

2

2

2

İKT 109

İktisat Sosyolojisi

 

Z

4

 

4

4

4

Toplam

 

 

 

24

 

24

24

30

 

1. YIL/BAHAR YARIYILI

 

Haftalık Ders Saati

 

Ders Kodu

Ders Adı

OPT

Z/S

Teori

Uyg.

Toplam

Toplam Kredi

ECTS Kredi

İKT 104

İktisada Giriş II

 

Z

3

 

3

3

6

MAT 186

Matematik II

 

Z

3

 

3

3

5

İŞL 106

Muhasebe II

 

Z

3

 

3

3

4

YDİ 108

İngilizce II

 

Z

2

 

2

2

2

TRD 110

Türk Dili II

 

Z

2

 

2

2

2

İKT 108

Davranış Bilimleri

 

Z

4

 

4

4

4

İKT 110

Anayasa Hukuku

 

Z

4

 

4

4

4

ENF 102

Temel Bilgi Teknolojileri

 

Z

3

 

3

3

3

Toplam

 

 

 

24

 

24

24

30

 

 

2. YIL/GÜZ YARIYILI

 

Haftalık Ders Saati

 

Ders Kodu

Ders Adı

OPT

Z/S

Teori

Uyg.

Toplam

Toplam Kredi

ECTS Kredi

İKT 201

Mikro İktisat I

 

Z

3

 

3

3

6

İKT 203

Makro İktisat I

 

Z

3

 

3

3

6

İKT 211

İstatistik

 

Z

3

 

3

3

5

İKT 205

İktisat Tarihi

 

Z

3

 

3

3

3

AİT 209

Atatürk İlkeleri ve İnk.Tarihi I

 

Z

2

 

2

2

2

İKT 207

Matematiksel İktisat

 

Z

3

 

3

3

4

İKT 209

Ekonomi İngilizcesi I

 

Z

3

 

3

3

4

Toplam

 

 

 

20

 

20

20

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. YIL/BAHAR YARIYILI

 

Haftalık Ders Saati

 

Ders Kodu

Ders Adı

OPT

Z/S

Teori

Uyg.

Toplam

Toplam Kredi

ECTS Kredi

İKT 202

Mikro İktisat II

 

Z

3

 

3

3

6

İKT 204

Makro İktisat II

 

Z

3

 

3

3

6

ÇEK 210

Çalışma Ekonomisine Giriş

 

Z

3

 

3

3

4

İKT 206

İktisat Politikası

 

Z

3

 

3

3

4

İKT 208

Kamu Maliyesi

 

Z

3

 

3

3

4

AİT 210

Atatürk İlkeleri ve İnk.Tarihi II

 

Z

2

 

2

2

2

İKT 210

Ekonomi İngilizcesi II

 

Z

3

 

3

3

4

Toplam

 

 

 

20

 

20

20

30

 

3. YIL/GÜZ YARIYILI

 

Haftalık Ders Saati

 

Ders Kodu

Ders Adı

OPT

Z/S

Teori

Uyg.

Toplam

Toplam Kredi

ECTS Kredi

İKT 301

Uluslar arası İktisat I

 

Z

3

 

3

3

6

İKT 303

Ekonometri I

 

Z

3

 

3

3

6

İKT 305

Para Teorisi ve Politikası

 

Z

3

 

3

3

6

İKT 307

Finansal Krizler

 

S

3

 

3

3

6

İKT 309

Az Gelişmişlik İktisadı

 

S

3

 

3

3

6

İKT 311

Tarım Ekonomisi

 

S

3

 

3

3

6

İKT 313

Kayıt Dışı Ekonomi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL 313

Mali Tablolar Analizi

 

S

3

 

3

3

6

İKT 315

Enerji İktisadı

 

S

3

 

3

3

6

İKT 317

Kamu Ekonomisi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL 323

Bilgisayarlı Muhasebe

 

S

3

 

3

3

6

İKT 323

Borçlar Hukuku

 

S

3

 

3

3

6

İKT 319

Ekonomi İngilizcesi III

 

S

3

 

3

3

6

İKT 321

Osmanlı İktisat Tarihi I

 

S

3

 

3

3

6

Toplam

 

 

 

15

 

15

15

30

 

3. YIL/BAHAR YARIYILI

 

Haftalık Ders Saati

 

Ders Kodu

Ders Adı

OPT

Z/S

Teori

Uyg.

Toplam

Toplam Kredi

ECTS Kredi

İKT 302

Uluslararası İktisat II

 

Z

3

 

3

3

5

İKT 304

Maliye Politikası

 

Z

3

 

3

3

5

İKT 306

Ekonometri II

 

Z

3

 

3

3

5

İKT 320

İktisadi Düşünceler Tarihi

 

Z

3

 

3

3

5

İKT 308

Uluslararası İktisadi Kuruluşlar

 

S

3

 

3

3

5

İKT 310

Devlet Borçları

 

S

3

 

3

3

5

İŞL 324

Finansal Yönetim

 

S

3

 

3

3

5

İŞL 326

Sermaye Piyasaları

 

S

3

 

3

3

5

İKT 312

Turizm Ekonomisi

 

S

3

 

3

3

5

İKT 314

Girişimcilik ve Yenilik İktisadı

 

S

3

 

3

3

5

İKT 316

İktisadi Sistemler

 

S

3

 

3

3

5

İKT 328

Ticaret Hukuku

 

S

3

 

3

3

5

İKT 318

Ekonomi İngilizcesi IV

 

S

3

 

3

3

5

İKT 322

Osmanlı İktisat Tarihi II

 

S

3

 

3

3

5

Toplam

 

 

 

18

 

18

18

30

 

4. YIL/GÜZ YARIYILI

 

Haftalık Ders Saati

 

Ders Kodu

Ders Adı

OPT

Z/S

Teori

Uyg.

Toplam

Toplam Kredi

ECTS Kredi

İKT 401

Türkiye Ekonomisi

 

Z

3

 

3

3

6

İKT 403

Uygulamalı Ekonometri I

 

S

3

 

3

3

6

İKT 405

Güncel Ekonomik Sorunlar

 

S

3

 

3

3

6

İKT 407

Bölgesel İktisat

 

S

3

 

3

3

6

İKT 409

Uluslararası Para Sistemleri

 

S

3

 

3

3

6

İKT 411

E-Ticaret

 

S

3

 

3

3

6

İKT 413

İktisadi Planlama

 

S

3

 

3

3

6

İŞL 459

Tüketici Davranışları

 

S

3

 

3

3

6

İKT 415

Çevre Ekonomisi

 

S

3

 

3

3

6

KAM 421

Siyaset Bilimi

 

S

3

 

3

3

6

ÇEK 419

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

S

3

 

3

3

6

İKT 417

Türk İktisat Tarihi

 

S

3

 

3

3

6

İKT 419

 Ekonomi İngilizcesi V

 

S

3

 

3

3

6

Toplam

 

 

 

15

 

15

15

30

 

4. YIL/BAHAR YARIYILI

 

Haftalık Ders Saati

 

Ders Kodu

Ders Adı

OPT

Z/S

Teori

Uyg.

Toplam

Toplam Kredi

ECTS Kredi

İKT 402

Büyüme ve Kalkınma Teorisi

 

Z

3

 

3

3

6

İKT 404

Bilimsel Araştırma Teknikleri

 

S

3

 

3

3

6

İKT 406

Uygulamalı Ekonometri II

 

S

3

 

3

3

6

İKT 408

Dünya Ekonomisi

 

S

3

 

3

3

6

İKT 410

Türkiye’de Dış Ticaret Politikaları

 

S

3

 

3

3

6

İKT 412

AB Ekonomisi ve Türkiye

 

S

3

 

3

3

6

İKT 414

Oyun Teorisi

 

S

3

 

3

3

6

İKT 424

Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

 

S

3

 

3

3

6

İKT 416

Sanayi İktisadı

 

S

3

 

3

3

6

İŞL 458

Yönetim ve Organizasyon

 

S

3

 

3

3

6

İKT 418

Refah İktisadı

 

S

3

 

3

3

6

İKT 420

Ekonomik Coğrafya

 

S

3

 

3

3

6

İKT 422

Ekonomi İngilizcesi VI

 

S

3

 

3

3

6

İKT 426

İslam İktisat Tarihi

 

S

3

 

3

3

6

Toplam

 

 

 

15

 

15

15

30

 

 

 

Türkçe